Zbiory

Informacje o zbiorach

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie na dzień 31.12.2012 r. wynosi 22 530 woluminy.

Biblioteka gromadzi książki o różnorodnej tematyce. Największą ilość stanowią literatura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz literatura popularnonaukowa. Posiadamy także dużą kolekcję lektur szkolnych. W bibliotece gromadzone są wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe oraz akademickie.

W miarę możliwości oferujemy bieżące nowości wydawnicze.