Jak się zapisać do biblioteki

Czytelnikiem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie może zostać każdy, niezależnie od wieku.

By zostać czytelnikiem należy:

  • przyjść do biblioteki
  • podać swój numer PESEL oraz dane personalne
  • podpisać kartę zapisu
  • dzieci i młodzież muszą posiadać karty zapisu podpisane przez rodziców bądź opiekunów
  • okazać dowód osobisty (osoby pełnoletnie) lub legitymację szkolną (osoby niepełnoletnie)
  • zapoznać się z regulaminem wypożyczalni.