Informacja turystyczna

Punkt Informacji Turystycznej w Klimontowie

Punkt Informacji Turystycznej mieści się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klimontowie przy ulicy Krakowskiej 19, tel. 158655390

Punkt Informacji Turystycznej otrzymał od Polskiego Systemu Informacji Turystycznej certyfikat upoważniający do prowadzenia powyższej działalności.

Współpracuje z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym w Sandomierzu oraz Świętokrzyską Federacją Przewodników, a także ze Szkolnym Kołem Turystycznym „PIECHUR” działającym przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Klimontowie.

Informatykiem turystycznym jest Stanisław Sas Tarnawski – animator kultury i przewodnik po zabytkach Ziemi Sandomierskiej. Należy on do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie. Wydawnictwo Polish American Poets Academy im. Świętego Jana Pawła II wydało kilka tomików wierszy w których znajduje się też twórczość Stanisława Tarnawskiego, promującego piękno Klimontowskich kościołów i urodę naszej Gminy wśród Polonii w Stanach Zjednoczonych.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 800 do 1600 (w środy od 1000 do 1800) natomiast w weekendy pod telefonem 536575989.

W punkcie można uzyskać informacje na temat zabytków architektury sakralnej i świeckiej na terenie Gminy Klimontów oraz podstawowych zabytków Kielc, Sandomierza, Opatowa oraz ruin Zamku Krzyżtopór w Ujeździe – Gmina Iwaniska. Ponadto można uzyskać informacje na temat bazy noclegowej, gastronomicznej i handlowej na terenie Gminy Klimontów.

Najważniejsze zabytki architektury sakralnej:

 • Romański kościół „Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny” w Goźlicach.
  Jest to jeden z najstarszych kościołów w Polsce, wzniesiony w stylu romańskim w XIII wieku. W polu głównym wielkiego ołtarza widnieje scena wniebowzięcia Matki Boskiej autorstwa wybitnego malarza polskiego – profesora Wojciecha Gersona.
 • Kościół i klasztor podominikański w Klimontowie
  Z I połowy XVII wieku (późny polski renesans o silnych tradycjach gotyckich z fundacji wojewody sandomierskiego Jana Zbigniewa Ossolińskiego). W kościele p.w. św. Jacka znajduje się kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej Różańcowej z I tercji XV w. Historię obrazu możemy odnaleźć w książce autorstwa księdza profesora Wawrzyńca Kuklińskiego zatytułowanej „Klimontów miasto prywatne Ossolińskich i jego kościoły”.
  W kościele p.w. św Jacka i NMP – Różańcowej odprawiana jest Msza Święta o godzinie 1030.
 • Pokolegiacki kościół parafialny (farny) p.w. św. Józefa w Klimontowie
  Z II połowy XVII wieku (barokowy wg. projektu Wawrzyńca Senesa z fundacji kanclerza wielkiego Jerzego Ossolińskiego). Wzniesiony w wzór kościołów włoskich i weneckich: Santa Maria della Salute w Wenecji, kościoła św. Anny i Bazyliki św. Piotra w Rzymie.
 • Neogotycki kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca w Olbierzowicach z 1910 r.
 • Betlejek (Betlejemka) w Ossolinie
  Kapliczka ziemna z 1640r. z fundacji Jerzego Ossolińskiego. Znajdują się 2 takie zabytkowe kapliczki na świecie: Grota Narodzenia Pana Jezusa w Betlejem oraz Betlejemka ziemna w Ossolinie wybudowana na wzór Kaplicy Betlejemskiej na Ziemi Świętej. Cyklicznie odprawiana jest tu pasterka dla wiernych modlących się pod gołym niebem ponieważ kapliczka może pomieścić tylko około 20 osób.
  Atrakcją dla wiernych jest żywa szopka z udziałem aktorów kreujących postaci: Dzieciątka Jezus, Matki Boskiej, Świętego Józefa, aniołów i pasterzy oraz Trzech Królów wjeżdżających na koniach i wielbłądzie. Jest to jedyna pasterka tego rodzaju w Polsce.
 • Synagoga (Bożnica) w Klimontowie
  Późnoklasyczna z 1851 r. z jońskimi kolumnami. Własność Gminy Wyznaniowo-Żydowskiej w Warszawie.
 • Cmentarz parafialny w Klimontowie – zabytkowy cmentarz założony przez ks. Infułata Stanisława Jastrzębskiego w 1843r. Na cmentarzu widnieje około 15 zabytkowych pomników. Znajduje się tu mogiła Powstańców Styczniowych (1863r.) oraz kwatery żołnierskie z I i II wojny światowej. Wśród zasłużonych księży i mieszkańców Klimontowa spoczywa tu: założyciel metropolii ks. infułat Stanisław Jastrzębski, ks. rektor Wiktor Barański – rektor kościoła podominikańskiego w Klimontowie, ks. Infułat Ignacy Szadkowski i dr Jakub Zysman – ojciec poety Brunona Jasieńskiego.

Najważniejsze zabytki architektury świeckiej:

 • Brama wjazdowa do Ossolina
  fragment zamku rodu Ossolińskich z 1635r. wg. projektu Wawrzyńca Senesa.
 • Dworek Księży Infułatów (plebania) w Klimontowie
  z I połowy XVIII wieku wzniesiona przez rodzinę Halka Ledóchowskich – herbu Szaława.
 • Dworek w Pęchowie
  Gmina Klimontów z II połowy XVIII wieku. (właściciele dworku: Radziszewscy, Kilarscy, obecnie Maria i Stanisław Fuks)
 • Dwór na Wichrowym Wzgórzu w Przybysławicach z II połowy XVIII wieku.
  Jest to piękny obiekt turystyczny, odrestaurowany, z bazą noclegową i gastronomiczną. Dworek posiada kilka sal: myśliwską, restauracyjną i oranżerię, ponadto wyposażony jest w piękne malarstwo i białą broń, cieszy się też wyborną staropolską kuchnią. (obecny właściciel – Jarosław Paczkowski)
 • Neobarokowy pałac w Górkach
  Z I połowy XVIII wieku wzniesiony dla rodziny Ledóchowskich, następnymi właścicielami byli Karscy herbu Jastrzębiec natomiast obecnie rezydencja – Państwa Elżbiety i Andrzeja Widuch. Do pałacu prowadzi piękna aleja kasztanowcowa z końca XIX wieku, o długości około 2km. Jest to najdłuższa aleja tego typu w Polsce. Ciekawostką jest że tą aleją spacerowali wybitni literaci:

  • Stefan Żeromski – autor sławetnych utworów: „Przedwiośnia”, „Popiołów”, „Ludzi Bezdomnych”,
  • Bruno Jasieński – urodzony w Klimontowie poeta i dramaturg – najwybitniejszy futurysta polski, autor powieści i twórczości poetyckiej: „Palę Paryż”, „Słowo o Jakubie Szeli”, „Pieśń o głodzie”, „Kawior z trupami”, „Bal Manekinów”. Tworzył w Klimontowie, Paryżu i Moskwie. Rozstrzelany w Rosji podczas czystki stalinowskiej w 1938r., spoczywa w zbiorowej mogile w Butowie pod Moskwą. Wg. opinii dr Krzysztofa Jaworskiego autora powieści „Bruno Jasieński w Paryżu”, talent poetycki Brunona Jasieńskiego porównywalny jest do Juliusza Słowackiego – jednego z największych romantyków polskich.
 • Rynek
  XVIII wieczny rynek w Klimontowie wokół którego wznoszą się neobarokowe kamienice z XVIII i XIX wieku oraz te wybudowane współcześnie. Pod zabytkowymi kamienicami znajdują się lessowe piwnice kupieckie. Obecnie turyści mogą podziwiać odnowiony rynek z fontanną, trawnikami i drzewami (japońską wiśnią) oraz ustawionymi ławkami dla mieszkańców i turystów. Rynek otoczony jest uliczkami wybrukowanymi kostką granitową. Centrum grodu Ossolińskich jest stary klimontowski rynek, który swym pięknem i historią przyciąga turystów z zakątków całego kraju.
 • Pałacyk „Dzięki” – Wiązownica Kolonia
  eklektyczny pałacyk z 1844 r. Wzniesiony według projektu Adama Idźkowskiego z dominującym stylem neogotyckim. Wybudowany przez generała carskiego Bazylego Wasilija Pogodina, którego córka Aleksandra wyszła za mąż za senatora Aleksandra Pietrowa znanego szachistę w Rosji. Obecnie własność prawnuka Aleksandra Pietrowa

Pomniki i parki:

 • Park Katyński w Byszowie
  Symboliczny cmentarz dla ofiar zbrodni stalinowskiej związanych z województwem świętokrzyskim. Gmina Klimontów zdecydowała się na podarowanie podworskiego parku o powierzchni około 7 ha będącego kiedyś własnością rodziny Bronikowskich na siedlisko dla ponad 100 żywych pomników – dębów pamięci, zasadzonych dla upamiętnienia ofiar katyńskich. W parku został wzniesiony symboliczny pomnik upamiętniający polskich oficerów zamordowanych w Katyniu. Drugi pomnik w postaci samolotu z fotografiami ofiar upamiętnia katastrofę lotniczą w Smoleńsku. Z okazji 5 rocznicy tych tragicznych wydarzeń w Parku Katyńskim w Byszowie została umieszczona Droga Krzyżowa.
 • Park w Górkach
  założony na początku XIX wieku na wzór angielski, o powierzchni 8 ha. Park ten dopełnia urodę neobarokowego pałacu wzniesionego przez Henryka Marconiego. Obok wieży pałacowej widnieje sędziwa lipa niczym ta ulubiona Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. W parku rosną wiekowe drzewa – pomniki przyrody takie jak: amerykańskie sosny, japońskie klony, jawory i dęby. W parku znajdują się 2 piękne stawy, gotycki mostek, zabytkowy pomnik przedstawiający postać św. Antoniego i duży krzyż kamienny z białego piaskowca upamiętniający Włodzimierza Karskiego herbu Jastrzębiec. Park ogrodzony jest kutym, wysokim płotem (metaloplastyka) wykonanym na wzór angielski.
 • Pomnik w Rybnicy
  20 października 2013 r. w Rybnicy odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika upamiętniającego 150 rocznicę zwycięskiej bitwy Polaków walczących w Powstaniu Styczniowym (1863r.) nad oddziałami rosyjskimi. Pomnik został wzniesiony w malowniczym lesie na tle romantycznych stawów, wiekowych buków i dębów pamiętających czasy Powstania Styczniowego. Fundatorami tego pomnika są Nadleśnictwo Staszów i Gmina Klimontów.
 • Pomnik św. Józefa
  barokowa kapliczka z postacią św. Józefa z Dzieciątkiem Jezus z II połowy XVIII wieku (1780r.) wzniesiona przez hrabiego Antoniego Halka–Ledóchowskiego herbu Szaława.
 • Figura Matki Boskiej
  stojąca przed kościołem św. Józefa w Klimontowie, została ufundowana przez Piotra i Mariannę Kwiecińskich w 1850 r. Modlitwa – „Niepokalanie bez grzechu poczęta Najświętsza Maryjo przyczyń się za nami do Boga”.
 • Figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem na kolumnie
  wzniesiona w 1609 r., wzniesiona w stylu barokowym na korynckiej kolumnie, zakończonej liśćmi akantu, z fundacji Jana Zbigniewa Ossolińskiego herbu Topór. Figura wcześniej stała na rynku w Klimontowie natomiast w związku z budową kościoła i klasztoru dla OO Dominikanów została przeniesiona nieopodal świątyni gdzie stoi do chwili obecnej.
 • Pomnik Powstańców Styczniowych
  wzniesiony przez mieszkańców Klimontowa i okolic w 1924 r. Na wzgórzu wcześniej stał krzyż dębowy upamiętniający Bohaterów Powstania które było wielkim zrywem narodu polskiego. Na pomniku widnieją wyryte rylcem (grawer wklęsły) nazwiska 27 poległych powstańców bitwy pod Rybnicą przeciwko wojskom carskim – Aleksandra II.

Baza noclegowa:

 • Motel przy stacji paliw Shell
  (przy trasie Radom – Rzeszów), ul. Słoneczna 1. Posiadający 12 pokoi (33 miejsca noclegowe). Pokoje wyposażone w telewizor, dostęp do Internetu, klimatyzację a także łazienkę z kabiną prysznicową.
 • Klasztor podominikański
  Posiadający 10 miejsc noclegowych które mieszczą się w celach OO Dominikanów, w których panuje niepowtarzalny klimat i nastrój klasztorny. Ks. Proboszcz Henryk Hendzel, tel. 158661538
 • Dwór na Wichrowym Wzgórzu
  Przybysławice 34. Posiadający 31 miejsc noclegowych. Wszystkie pokoje posiadają łazienki, są wyposażone w radio, TV oraz WiFi. Do dyspozycji gości restauracja, kawiarnia, sala bilardowa, taras i ogród, duży plac zabaw dla dzieci, miejsce na ognisko z cudownym widokiem na okolicę. Właściciel – Jarosław Paczkowski, tel. 604287125
 • Gospodarstwo Agro Eko Turystyczne Halinka
  Halina Słaba tel. 668005142, kom. 158663234, Szymanowice Dolne 3, Radosław Słaba tel. 501214465, Szymanowice Dolne 27

Baza gastronomiczna:

Pizzerie i bary w Klimontowie:

 • Restauracja – pizzeria SZEJK – ul. Słoneczna 1 (przy stacji paliw Shell), tel. 530717175
 • Pizzeria Fantazja – Osiecka 5, tel. 697341544
 • Bar – ul. Batalionów Chłopskich (dworzec PKS), tel. 158661172

Domy weselne:

 • Dom weselny „DARJO” – Górki 16
  Sala bankietowa na ok. 250 osób. Organizacja wesel, komunii, bankietów, sylwestra, studniówek i imprez okolicznościowych. 30 miejsc noclegowych w 2 i 4 osobowych pokojach z łazienkami.
  Właściciel – Władysława i Kazimierz Kubik – tel. 609774103
 • Restauracja & Pensjonat „Cykada” – Pęchów 107a
  Restauracja i klimatyzowana sala bankietowa na ok. 250 osób. Organizacja wesel, przyjęć komunijnych, zabawy sylwestrowej oraz innych imprez okolicznościowych. Pokoje w pełni wyposażone: dwa 2-os. i jeden 3-os. Catering tel. 667157440, Piotr Sudy tel. 537407201, Beata Sudy tel. 695669542
 • Dom weselny „Gościniec” – ul. Armii Krajowej 6
  Lokal świadczący usługi z zakresu organizacji przyjęć okolicznościowych. Dysponujący dwiema klimatyzowanymi salami bankietowymi o subtelnym i nowoczesnym wystroju. Właściciel – Krzysztofa Iwanicka – tel. 721801515

 Kultura:

 • Gminny Ośrodek Kultury
  ul. Krakowska 6, tel. 158661750
 • Gminna Biblioteka Publiczna
  ul. Krakowska 19, tel. 158655390, 601760948

Oświata:

 • Przedszkole Samorządowe
  ul. Szkolna 1, tel. 158661028
 • Przedszkole Sióstr Imienia Jezus
  ul. Krakowska 1, tel. 158344461 kom. 500691099
 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jerzego Ossolińskiego w Klimontowie
  ul. Szkolna 1, tel. 158661018
 • Szkoła Podstawowa w Goźlicach
  Goźlice 28, tel. 158661517
 • Szkoła Podstawowa w Konarach
  Konary 88, tel. 158661106
 • Szkoła Podstawowa w Nawodzicach
  Nawodzice 80, 158663231

Sport i rekreacja:

 • Ludowy Klub Sportowy „Klimontowianka”
  Klub z tradycjami założony w 1952 r. Obecnie klub piłkarski znajduje się IV lidze. Prezes klubu Krzysztof Dywan, ul. dra Jakuba Zysmana 9
 • Stadion pełnowymiarowy z bieżnią tartanową do piłki nożnej.
  Z widownią i pawilonem sportowym.
 • Orlik Klimontów
  Kompleks sportowy położony przy ulicy Zysmana pomiędzy stadionem LKS Klimontowianka i przystankiem autobusowym.
 • Siłownia Klimontów
  Kulturystyka, ćwiczenia siłowe dla kobiet i mężczyzn. ul. Krakowska 6 (budynek GOK).
 • Stok narciarski w Konarach
  Stacja Narciarska Konary to 480 m świetnie przygotowanej trasy zjazdowej, na której można spędzić długie godziny poddając się zimowemu szaleństwu. Stacja narciarska – tel. 512218558, szkoła narciarska – tel. 605403094

Atrakcje:

 • Jarmark na św. Jacka
  Największa impreza plenerowa odbywająca się w dniach 15-17 sierpnia. Stał się on tradycją naszej gminy, powiatu, województwa a nawet kraju. Przedstawia on naszą lokalną społeczność, gospodarkę i dorobek kulturalny naszego regionu a także kult świętego Jacka Odrowąża, który jest patronem naszego pięknego klasztoru.
 • Ofiaruj dzieciom wakacje
  Cykliczna impreza organizowana przez Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Kultury, Parafię Rzymskokatolicką w Klimontowie, Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Ośrodek Opieki Społecznej. Jest to cykl imprez sportowo-kulturalnych tradycyjnie odbywających się na początku lipca, organizowanych na stadionie LKS „Klimontowianka”. Dochód z tych imprez przeznaczony jest na organizację kolonii dla dzieci z niezamożnych rodzin.
 • Ogólnopolski Bieg Katyński w Byszowie
  Uczestnicy startują na dystansie zależnym od kategorii wiekowej (400 m, 800 m, 2000 m).
  W biegu głównym dystans to 10km. Trasa biegu przebiega lokalnymi drogami z nawierzchnią asfaltową w okolicach Parku Katyńskiego w Byszowie. W biegu mogą wziąć udział wszyscy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Tel. 609471912.
 • Piknik Rycerski w Ossolinie
  Festyn przypomina wizytę króla Władysława IV Wazy na zamku w Ossolinie, która miała miejsce w 1638 roku. W programie m.in. pokazy walk, uzbrojenia, strojów i tańców dworskich, występy artystyczne, konkursy z nagrodami oraz pokazy sprzętu strażackiego i policyjnego. Piknik odbywa się w pierwszej połowie lipca.
 • Zalew w Szymanowicach
  N
  a tle Lasu Szymanowskiego widnieje niezwykle uroczy zalew o powierzchni 51 ha lustra wody. Jest piękną atrakcją dla turystów i wędkarzy województwa świętokrzyskiego. Zalew powstał w 2003r. i w tym samym roku został udostępniony Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu. W 2005r. został udostępniony do wędkowania. Odbywają się tu lokalne ale także i ogólnopolskie zawody i konkursy wędkarskie. Obok zalewu znajduje się też małe kąpielisko dla dzieci i młodzieży.