Biblioteka

Historia M-GBP w Klimontowie

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie powstała w 1948 roku.

Wójtem Gminy Klimontów w owych czasach był Zając Władysław a sekretarzem Szkutnik Jan. Za dobre gospodarzenie Zarząd Gminny w Klimontowie otrzymał od Rady Państwa 250 książek w 408 tomach jako nagrodę dla gminy. Biblioteka mieściła się w lokalu Zarządu Gminnego, następnie została przeniesiona do oddzielnego lokalu w Rynku na parterze przy rogu ulicy Strażackiej. Pierwszym jej kierownikiem był nauczyciel Karwacki Zbigniew. Dnia 16 grudnia 1949 roku nową kierowniczką biblioteki została Kazimiera Zając przejmując księgozbiór w liczbie 1756 woluminów. W 1950 roku biblioteka zostaje ponownie przeniesiona do nowego lokalu przy ulicy Opatowskiej, na rogu ulicy Kościelnej, wynajętego przez Prezydium od obywatela Witka Jana. W latach 1952-1954 roku biblioteka zgromadziła 4300 tomy. W grudniu 1956 roku biblioteka zmienia siedzibę z ulicy Opatowskiej na ulicę Rynek przy rogu Strażackiej( pierwsze piętro, wejście od ulicy Strażackiej). Dnia 10 listopada 1961 roku zmarła kierowniczka biblioteki, pani Kazimiera Zając. W kronice zapisano: „Czytelnicy pożegnali tę, która włożyła dużo pracy w rozwój biblioteki i czytelnictwa na ternie gromady Klimontów.” Od 19 stycznia 1962 roku nowym kierownikiem zostaje pani Aleksandra Szeląg. W skład placówki do końca 2011 roku wchodziły Biblioteka Główna w Klimontowie oraz Filie Biblioteczne w Nawodzicach, Pokrzywiance i Goźlicach.

W 2007 roku nastąpiło rozdzielenie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie. Od tego roku biblioteka rozpoczęła samodzielne funkcjonowanie. Kierownikiem biblioteki zostaje pani Edyta Lesiak-Nawrocka. W latach 2009 i 2010 nasza placówka bierze udział w PPWOW PIS – Programie Integracji Społecznej. Działanie realizowane przez Bibliotekę to „Aktywizacja i rozwój dzieci i młodzieży. Działanie realizowane poprzez Kluby Zainteresowań. „KLUB BIBLIOFILA”.

Od kwietnia do października 2009 roku w naszej bibliotece odbyły się: wystawa malarska, konkurs recytatorski wierszy ks. Jana Twardowskiego, spotkanie miejscowych twórców poezji z dziećmi młodzieżą. Zorganizowaliśmy trzydniowy kiermasz książek na Jarmarku na św. Jacka, na którym promowaliśmy naszą gminę i bibliotekę. Zwiedzaliśmy również architekturę sakralną naszej miejscowości, poznaliśmy historię Gminy Klimontów. W czerwcu zorganizowaliśmy „Międzynarodowy Dzień Dziecka” na stadionie LKS Klimontowianka. Były konkursy czytelnicze i sportowe, czytanie bajek, ognisko. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, liczba uczestników przerosła nasze oczekiwania. Dzięki Programowi Integracji Społecznej przy bibliotece powstał „KLUB BIBLIOFILA”, klubowicze chętnie brali udział w spotkaniach, które dla nich przygotowaliśmy.

W ramach PPWOW zorganizowaliśmy konkurs „Najlepsza usługa w Gminie Klimontów” gdzie wybraliśmy trzy najlepsze usługi. Wydaliśmy także broszurkę usługodawców z naszej gminy oraz zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące Program Integracji Społecznej w latach 2008- 2010 w Gminie Klimontów.

W 2010 roku przeprowadzono remont lokalu biblioteki dzięki dofinansowaniu MKiDN. Za niewielkie fundusze wyremontowano naszą placówkę, dzięki czemu stała się ona jasna i ciepła dla nas i naszych czytelników. Niestety borykano się z największym problemem jakim był brak miejsca, na 60 metrach powierzchni mieściła się wypożyczalnia, czytelnia i czytelnia internetowa. W lokalu odbywały się też lekcje biblioteczne, spotkania oraz wystawy. Na tak małej powierzchni spotkanie się dziesięciu osób sprawiało już duży problem i dyskomfort zaproszonych gości.

W 2011 roku Gminna Biblioteka Publiczna przystąpiła do Programu Rozwoju Bibliotek. Jest to wspólne działanie Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności . Dzięki temu projektowi otrzymała wysokiej klasy sprzęt komputerowy, urządzenia wielofunkcyjne oraz aparaty cyfrowe. Program oferował także cykle szkoleń dla bibliotekarzy. Były to szkolenia podstawowe, informatyczne i specjalistyczne. Szkolenia podstawowe obejmowały warsztaty planowania rozwoju biblioteki. Szkolenie specjalistyczne to jedno z ośmiu tematów do wyboru.

Biblioteka przystąpiła również do konkursu „Organizacje pozarządowe bibliotekom”. Bibliotekarze wzięli udział w szkoleniu, organizowanym przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego. Otrzymano pomoc merytoryczną specjalistów oraz książki, zabawki i gry edukacyjne dla dzieci. W bibliotece powstała Grupa Zabawowa, przez pół roku odbywać się będą zajęcia z dziećmi i ich mamami. Spotkania będą stymulować rozwój manualny małych dzieci poprzez edukację i zabawę.

Od 2010 roku przy bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki. Początkowo był to klub młodzieżowy ale w obecnej chwili w składzie klubu są osoby w wieku 40 +. Klubowicze spotykają się i przy kawie, w miłej atmosferze dyskutują na temat przeczytanej książki i jej autora.

Obecnie biblioteka jest na etapie wielkich zmian. Nowy lokal w którym będzie funkcjonować to piękny, odremontowany budynek byłej Szkoły Zawodowej. Remont możliwy był dzięki dofinansowaniu MKiDN w ramach programu wieloletniego „Biblioteka + Infrastruktura bibliotek”. Biblioteka główna i Filie biblioteczne zostały przeniesione do nowego budynku. Na parterze znajduje się Wypożyczalnia dla dorosłych i Wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży. Na piętrze mieści się Czytelnia oraz Czytelnia internetowa i prasy. Przygotowano też miejsce na kolekcję zbiorów audiowizualnych oraz na zbiory regionalne.

Biblioteka poszerzamy swoją ofertę o nowości wydawnicze, nowe tytuły czasopism, bezpłatny dostęp do Internetu. Kolejnym krokiem w naszej pracy jest katalogowanie zbiorów bibliotecznych w programie bibliotecznym MAK+. To duże ułatwienie dla naszych czytelników, bez wychodzenia z domu, na własnym komputerze będą oni mogli sprawdzić czy interesująca ich pozycja znajduje się w naszej bibliotece. Będą mogli ją zarezerwować i przyjść po nią do biblioteki. Personel biblioteki podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach i warsztatach. W 2012 roku braliśmy udział w około piętnastu szkoleniach podnoszących nasze umiejętności. Organizowane do tej pory w ciasnym pomieszczeniu biblioteki spotkania, wystawy czy lekcje biblioteczne zmienią swój wygląd. Pracownicy będą mogli prowadzić zajęcia w komfortowych warunkach. Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie wchodzi w erę nowoczesnej, wielofunkcyjnej i przyjaznej instytucji w której poza tradycyjnym usługami (gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie księgozbioru) wkrada się nowoczesność.

Przez ostatnie pięć lat nasza biblioteka bardzo się zmieniła. Zmienił się lokal, oferta biblioteki poszerzyła się o nowości wydawnicze, powstała czytelnia prasy, która docelowo będzie miała dwadzieścia tytułów czasopism. Powstała czytelnia internetowa z bezpłatnym dostępem do Internetu. Wydzielony został księgozbiór, na literaturę dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz literaturę popularnonaukową. Młodzi czytelnicy oprócz książek znajdą w naszej bibliotece czasopisma, gry edukacyjne, bajki na DVD i audiobooki.

GBP w Klimontowie cały czas ewaluuje, zmienia się. To dopiero początek długiej drogi, którą rozpoczęliśmy. Miejmy nadzieję, że za kolejne pięć lat dopiszemy do tej listy dużo więcej osiągnięć a nasza biblioteka stanie się ważnym centrum kultury na mapie naszej gminy a także zaspokoi oczekiwania naszych użytkowników.