O zbiorach

Informacje o zbiorach

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie na dzień 31.12.2012r. wynosi 22 530 woluminy.

Biblioteka gromadzi książki o różnorodnej tematyce. Największą ilość stanowią literalura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lteratura popularnonaukowa. Posiadamy także dużą kolekcję lektur szkolnych. W bibliotece gromadzone są wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe oraz akademickie.

W miarę możliwości oferujemy bieżące nowości wydawnicze.