DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

O zbiorach

Informacje o zbiorach

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Klimontowie na dzień 31.12.2012r. wynosi 22 530 woluminy.

Biblioteka gromadzi książki o różnorodnej tematyce. Największą ilość stanowią literalura piękna dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz lteratura popularnonaukowa. Posiadamy także dużą kolekcję lektur szkolnych. W bibliotece gromadzone są wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe oraz akademickie.

W miarę możliwości oferujemy bieżące nowości wydawnicze.

Nowe książki

  • Nowość-1
  • Nowości 2017-10-9

UG Klimontów WBP Kielce

MAK + Biblioteka +

Facebook Instytut Książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyskusyjny Klub Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020

Program Rozwoju Bibliotek

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Szwajcarski - Ministerstwo Rozwoju

Kanał GBP Klimontów

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie, ul. Krakowska 19, 27-640 Klimontów