Aktualności

Spotkanie z Andrzejem Chajęckim

We wrześniu bieżącego roku Klimontów i Ułanowice odwiedził syn ostatniego przedwojennego właściciela majątku ziemskiego w Ułanowicach pan Andrzej Chajęcki z Bydgoszczy. Został on ( wraz ze swym przyjacielem Tomaszem Gliwą) przywitany na klimontowskiej ziemi przez Burmistrza Miasta i Gminy Klimontów pana Marka Goździewskiego. Następnie pan Andrzej Chajęcki wziął udział  w spotkaniu ” Wspomnienia z przed lat…”, które odbyło się w budynku M-GBP w Klimontowie. W spotkaniu tym wzięli udział mieszkańcy Miasta i Gminy Klimontów oraz uczniowie Zespołu Placówek Oświatowych w Klimontowie. Podczas tego spotkania pan Andrzej Chajęcki przedstawił historię swojego rodu (Chajęckich herbu Korab), losy swej rodziny, którą komuniści w 1944 r. zmusili do opuszczenia rodzinnych Ułanowic. Podczas tej sentymentalnej podróży w strony rodzinne na” jesieni swego życia” pan Andrzej Chajęcki udał się również na cmentarz parafialny w Olbierzowicach gdzie w zniszczonym grobowcu spoczywają jego przodkowie. W drodze powrotnej spotkał się z panem Piotrem Augustyniakiem, którego ojciec Władysław Augustyniak był zarządcą w ich majątku ziemskim do 1944 r., a następnie spotkał się  z 101 –  letnim panem Władyslawem Harimskim z Pokrzywianki, który wraz ze swą rodziną przed II wojną światową pracował we dworze Chajęckich w Ułanowicach. Pan Władysław Harimski w czasie okupacji niemieckiej był partyzantem, żołnierzem BCH o pseudonimie ” Jarząbek”. Natomiast ojciec Andrzeja Chajęckiego Stefan Chajęcki ( junior) był porucznikiem AK o pseudonimie ” Laweta”.