Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie realizuje działanie "Legendy klimontowskie - podstawą zachowania miejscowych tradycji" w ramach projektu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością". Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Nasz projekt realizowany jest od kwietnia do września 2016 roku na terenie Gminy Klimontów. Celem głównym są działania ukierunkowane na gromadzenie wiedzy o lokalnych zasobach kulturowych, historycznych i przyrodniczych oraz dokumentowanie jej w różnych formach, aby zachować autentyczność miejscowej tradycji. Ze względu na fakt, że jest to wiedza unikatowa, udokumentowana zostanie ona poprzez dźwięk, obraz i publikację. Całe zadanie składa się z czterech głównych etapów.

I etap - digitalizacja podań i legend klimontowskich przez seniorów ( kwiecień )

II etap - promocja spotkań w społeczności lokalnej ( kwiecień - maj )

II etap - spotkania seniorów z dziećmi i młodzieżą ( maj - czerwiec )

IV etap - przygotowanie i wydanie publikacji ( lipiec - wrzesień )

Wartość dofinansowania wynosi 4 863,72 CHF

Realizowany przez Bibliotekę projekt podniesie wiedzę o lokalnych podaniach i legendach wśród dzieci i młodzieży. Wiedza ta będzie kultywowana i przekazywana młodemu pokoleniu przez seniorów. Upowszechniona zostanie z wykorzystaniem trzech rodzajów nośników - publikacja, dźwięk i obraz w Internecie.