Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie w 2018roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 6796 zł.na zadanie w ramach Programu Wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Za otrzymaną kwotę w 2018 roku zakupiliśmy 306 nowości wydawniczych do zbiorów bibliotetki.

 

Loga MKiDN-1                Loga MKiDN-2           Loga MKiDN-3