Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie w 2020 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.000 zł. na zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

Za otrzymaną kwotę zakupiliśmy 733 egzemplarze nowości wydawniczych do zbiorów biblioteki.

Loga MKiDN-1Loga MKiDN-2Loga MKiDN-3

  Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie w 2019 roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 7270 zł. na zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. 

Za otrzymaną kwotę w 2019 roku zakupiliśmy 338 egzempalrzy nowości wydawniczych do zbiorów biblioteki.

Loga MKiDN-1Loga MKiDN-2Loga MKiDN-3

  Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie w 2018roku otrzymała dofinansowanie w kwocie 6796 zł.na zadanie w ramach Programu Wieloletniego " Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Za otrzymaną kwotę w 2018 roku zakupiliśmy 306 nowości wydawniczych do zbiorów bibliotetki.

 

Loga MKiDN-1                Loga MKiDN-2           Loga MKiDN-3

Gminna Biblioteka Publiczna w Klimontowie na 2017 rok otrzymała dofinansowanie w kwocie 6645 zł. na zadanie w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa " Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Za otrzymaną kwotę  w 2017 roku zakupiliśmy 265 nowości wydawniczych do Biblioteki.

Loga MKiDN-1                 Loga MKiDN-2Loga MKiDN-3

                                                                                                                       

Nowe książki
  • grudzień 2020-4
  • Nowość-9

UG Klimontów WBP Kielce

MAK + Biblioteka +

Facebook Instytut Książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyskusyjny Klub Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020

Program Rozwoju Bibliotek

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Szwajcarski - Ministerstwo Rozwoju

Kanał GBP Klimontów