Regulamin Czytelni

Gminnej Biblioteki Publicznej

w Klimontowie

        Regulamin korzystania z wypożyczalni
w Gminnej Bibliotece Publicznej
w Klimontowie

 
Regulamin Czytelni Internetowej
Gminnej Biblioteki Publicznej
w K
limontowie
  1. Regulamin ustala zasady oferowania i świadczenia usług internetowych realizowanych w ramach zadań statutowych objętych Ustawą o bibliotekach z dn. 27.VI.1997 (Dz.U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)
Nowe książki
  • grudzień 2020-5
  • Nowości 2017-10-1

UG Klimontów WBP Kielce

MAK + Biblioteka +

Facebook Instytut Książki

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyskusyjny Klub Książki

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014 – 2020

Program Rozwoju Bibliotek

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Szwajcarski - Ministerstwo Rozwoju

Kanał GBP Klimontów