Lekcje biblioteczne

Lekcje biblioteczne

Biblioteka prowadzi lekcje biblioteczne dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży z przedszkoli i szkół podstawowych. Program lekcji proponują bibliotekarze, bądź sugerują nauczyciele. Zajęcia są dostosowane do wieku i zainteresowań uczestników, mają charakter warsztatowy. Prowadzący wykorzystują aktywne metody pracy z książką i różne środki dydaktyczne.
Przykładowe tematy zajęć:
Poznaję bibliotekę – pierwsza wizyta w MGBP Klimontów.
Zostaję czytelnikiem biblioteki – zasady zapisu.
Historia i budowa książki.
Legendy klimontowskie.
Bajki dla przedszkolaka – kreatywna praca z tekstem.
Jestem bibliotekarzem – poznaję tajniki zawodu.
Eko biblioteka – zajęcia o tematyce ochrony środowiska.