Kółko Rolnicze w Nawodzicach znalazło się w gronie 14 szczęśliwych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, które 11 lipca 2019r. w Ośrodku Promowania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu podpisały umowy na dofinansowania z programu "Działaj Lokalnie". W ramach realizowanego od 15.07.2019 - 15.11.2019r. projektu pod nazwą "Partyzancki oddział JĘDRUSIE - o tym musimy pamiętać" zostanie przeprowadzone szereg działań przy obelisku w Rybnicy, których podsumowaniem będzie piknik integracyjny.

Działaj Lokalnie 19r...-1 Działaj Lokalnie 19r...-2Działaj Lokalnie 19r...-3Działaj Lokalnie 19r...-4

Działaj Lokalnie 19r.-2